Hvem er den typiske iværksætter i Danmark?

Når man sætter sig godt til rette i sofaen og tænder for et program som Løvens Hule, så får man hurtigt indtrykket af, at iværksætteri og entreprenørskab er for alle. I programmet underholdes man nemlig af en stor og mangfoldig gruppe af mennesker, der alle har det tilfælles, at de brænder for et projekt og en idé, som de ønsker hjælp til at komme i mål med.

Programmet kritiseres for at tegne et romantiseret og skævvredet billede af, hvad det vil sige at være dansk iværksætter. I Løvens Hule kan iværksætteri nemlig virke til at være både sjovt, let at gå til og måske endda lidt poppet, men dette billede er langtfra sandheden.

Det er hårdt at være iværksætter, og det kræver uendeligt meget energi og uendeligt mange arbejdstimer, hvis man vil skabe succes med den virksomhed, man har på tegnebrættet. Netop derfor afholder mange sig også fra at kaste sig ud som selvstændig, fordi det kan virke både farligt, uoverskueligt og utrygt.

Flest mænd er iværksættere i Danmark

I Danmark overstiger antallet af mænd, der er iværksættere, klart antallet af kvinder, der er det samme. Faktisk er der kun halvt så mange danske, kvindelige iværksættere, som der er danske, mandlige iværksættere. Samtidig er der ikke alene tale om en skævvridning nationalt. Danske

Danmark befinder sig nemlig på en bundplads, når det kommer til antallet af kvindelige iværksættere sammenlignet med antallet af kvindelige iværksættere i de øvrige OECD-lande, som vi hyppigt sammenligner os med. Hvor det i Danmark er cirka 4 procent af danske kvinder i alderen 18-64 år, der er såkaldte nye iværksættere, så er det gennemsnitlige tal for de øvrige OECD-lande i stedet hele 9 procent.

Undersøgelser viser, at det særligt er behovet for en fast, månedlig indtægt, der holder kvinderne fra at kaste sig ud som selvstændige, mens det også er tankerne om, at man ikke har de rette kompetencer og kvalifikationer til at løfte opgaven, der afholder danske kvinder fra at gå selvstændigt. Det er et stort problem.

Flere kvindelige iværksættere vil med stor sandsynlighed have flere gavnlige effekter i samfundet

Ifølge undersøgelse vil en tilvækst i antallet af kvindelige iværksættere nemlig ikke alene være en fordel, når det kommer til iværksætteri alene. Det vil også være en fordel i forhold til det lønniveau, vi ser på arbejdsmarkedet generelt. Når vi taler om ligestilling i Danmark, drejer debatten ofte hurtigt hen på ligeløn, og i denne sammenhæng er kvindelige iværksættere centrale.

Meget tyder nemlig på, at en tilvækst i antallet af kvindelige iværksættere også vil have en positiv indflydelse på ligeløn. Meget tyder nemlig på, at det vil have en mere generelt positiv indflydelse på kvinders lønniveau, at flere kvinder starter deres egen virksomhed, og derfor er flere kvindelige iværksættere noget, vi bør efterstræbe som samfund.