Fordele ved at lade et regnskabsprogram tage sig af dine fakturaer

Fakturaer spiller en meget stor rolle i den daglige drift af rigtig mange virksomheder. Der kan nemlig ikke foretages nogen handler uden en faktura, og du er derfor sikkert også bekendt med at skulle bruge rigtig meget tid på at skrive fakturaer, hver gang en handel er i hus.

Derfor tager fakturaskrivning meget tid, som i administrationen bliver brugt på at sørge for, at alt er, som det skal være, så fakturaerne lever op til alle standarder og krav.

Der er nemlig mange regler forbundet med at lave en faktura, og det er vigtigt, at du overholder alle disse regler, da dine fakturaer ellers ikke vil være gyldige.

De mange regler og det store arbejde, som er forbundet med at skrive fakturaer, behøver du dog ikke klare selv, for du kan nemlig få hele processen automatiseret med et intelligent regnskabsprogram.

Regler i forbindelse med fakturaskrivning

I dagligdagssprog kan en faktura også kaldes for en regning, og denne regning har til formål at vise, hvad din virksomhed har leveret af produkt eller ydelse, samt hvad der skal betales for dette.

Fakturaen er med andre ord et bevis for den handel, som du netop har indgået med en kunde, og fakturaen vil således fremover fungerer som afgørende dokumentation for, at både køber og sælger en enige om formaliteterne i forbindelse med handlen.

Fakturaer har også et skattemæssigt formål, da skattevæsenet vurderer din skattepligt ud fra dine fakturaer. Derfor er det også lovpligtigt at sende alle dine fakturaer ind til SKAT.

En regel er også, at du skal beholde alle dine fakturaer i mindst fem år, så SKAT eller andre myndigheder har mulighed for at kigge dit regnskab igennem, hvis det bliver nødvendigt.

Hvornår er en faktura gyldig?

Der er også en række regler til selve skrivningen af fakturaer, som afgør, om dine fakturaer er gyldige eller ej.

Her er der seks krav, som du skal kende til, når du skriver fakturaer:

  1. Fakturaen skal indeholde en dato for udstedelse

  2. Fakturaen skal have et fakturanummer

  3. Din virksomheds CVR-nummer skal være oplyst

  4. Det samme skal din virksomheds navn og adresse

  5. Fakturaen skal indeholde information om produktets eller servicens art, mængde og omfang

  6. Fakturaen skal indeholde oplysninger om momsgrundlaget

Gør det hele nemmere med et regnskabsprogram

Ved at udlicitere din fakturaskrivninger til et intelligent regnskabsprogram behøver du ikke tænke over de mange krav til fakturaer i det daglige.

Med et regnskabsprogram vil dine fakturaer bliver ordnet for dig, så du kan være helt sikker på, at alle regler og krav bliver overholdt ved skrivning af alle dine fakturaer.

Med et regnskabsprogram bliver dine fakturaer automatisk indsendt til SKAT, og du kan nemt holde styr på betalingsdatoer og udsende rykkere, hvis det bliver nødvendigt.

På den måde kan du også spare store mængder af tid, som administrationen eller skulle have brugt på at holde styr på fakturaer. Det frigør ressourcer, som du i stedet kan bruge på andre og vigtigere ting i din virksomhed.