Hvordan arrangerer man(d) en begravelse?

Enhver mand kommer på prøve, når han står i en situation, hvor han skal arrangere en begravelse. Det at man har den opgave, betyder ofte, at det er en nær ven eller slægtning, der er gået bort. Det alene betyder, at man er i en periode, som i forvejen er svær. Du har netop mistet en person, som du holder enormt meget af – og oveni alt dette pålægges du ny praktiske opgaver og får ansvaret for at sende personen smukt afsted på sin sidste rejse.

I sådan en situation vil de fleste prioritere at være sammen med familien og bearbejde sorgen, snarere end at arbejde med at sætte sig ind i alt muligt praktisk. Af samme årsag henvender mange sig til en lokal bedemand, der kan hjælpe til i den svære tid.

Det skal du klare – og kan du få hjælp til

Når en person går bort, skal dødsfaldet indberettes senest 48 timer derefter. Men den opgave er langt fra den eneste, der er i vente. Og faktisk er der opgaver både i forbindelse med at arrangere begravelsen, samtidig med at også det verdslige liv skal lukkes af.

Opgaverne er derfor også at f.eks. få lukket bankkonti, internetprofiler, håndtere forhold omkring dødsboet og meget mere.

Set i forhold til selve begravelsen og det mere ceremonielle, er der tale om at aflæse Min Sidste Vilje, hvis den afdøde har efterladt en sådan. Dette er et dokument, der indeholder informationer om den afdødes ønsker til sin begravelse. F.eks. om han vil begraves eller kremeres, om han vil hvile et særligt sted, om der skal synges specielle sange eller salmer til begravelsen og meget mere.

Derudover skal der arrangeres blomster og kranse, indrykkes dødsannonce – samt evt. takkeannonce til dem, der har rettet opmærksomhed på dagen. Der er også opgaver som at få kontakt til en stenhugger og få klaret gravsten / mindepladen etc.

Sidst, men absolut ikke mindst, skal der arrangeres samtaler med kirke, præst og graver. Det er her, man taler om den afdødes karakter og liv, så præsten kan holde en smuk tale.

Dette er blot nogle af de opgaver, der venter forud for at begravelsen kan finde sted. Det kan med andre ord sagtens svare sig at hente hjælp hos bedemanden.