Scanningsudstyr til laser scanning

laserscanning

Scanningsudstyr til laser scanning bliver blandt andet benyttet, som en målemetode til 3D opmåling. Det er et scanningsmetode der anvendes til at indsamle data i 3D formater, hvilket giver et mere visuelt billede af et givent byggeri eller af et kommende projekt i de omkringliggende omgivelser. Her tager scanningen også højde for tekniske anlæg og andre givne forhold i omgivelserne.

 

Benyttelse af scanningsudstyr til laser scanning

Med scanningsudstyr til laser scanning kan udstyret anvendes til at fastlægge og nuancere diverse bygningsdetaljer, som giver de involverede partere et yderst detaljeret grundlag og et visuelt overblik. Der gør deres kommende projekt mere overskueligt, når de har de indhentede data i hånden.  

Med laser scanningen kan det kommende projekt eller byggeri indpasses i forhold til eksisterende omgivelser, endvidere er der taget højde for diverse tekniske anlæg og andre forhold, der skal tages højde for i det givne projekt.

 

Moderne scanningsudstyr og datapunkter

Landinspektører har noget af det mest moderne scanningsudstyr der findes på markedet, hvilket gør dem i stand til at lagre op til en million punkter pr. sekund. Scanningsudstyret kan endvidere scanne objektet fra flere vinkler, hvilket giver et mere komplet og detaljeret billede af projektet. De indsamlede data der opnås via scanningen, lagres i en punktsky. Det er de små datapunkter der sammensættes og dermed danner en 3D model. 

Laserscanningen benyttes også til sætnings- og deformationsmåling, hvor det er muligt at sammenkøre data over en længere periode. Scanningen kan som dokumentation ved opbygning af vejanlæg. 

 

Detaljeret muligheder

Inden for de seneste år er det blevet muligt for computere og dataprogrammer, at håndtere de store mængder data der indsamles via laserscanningen. Dette gør at laserscanning er effektivt alternativ til traditionel opmåling. 

Ud fra de indhentede data via 3D-punktskyen, kan der udarbejdes 2D-planer eller eksempelvis eksportere hele punktskyen til platforme, som blandt andet CAD, Revit eller Microstation.