Teknisk isolering er et relevant at implementere i nyere byggerier.

Teknisk Isolering anvendes til flere forskellige formål. Isoleringen i bygninger er basalt til termiske formål, men udtrykket gælder også for akustisk isolering, brandisolering og støjisolering. Et isoleringsmateriale vælges oftest grundet flere af disse faktorer, for at være en fast del af den gennemgående konstruktion. 

Lydisolering sker ved implementering af støjdæmpende isoleringsmaterialer

Lydisolering sker i bygninger, skoler, institutioner og andet med mineraluld og skumprodukter med forskellige belægninger for at beskytte mod høj- og lavfrekvent støj efter behov. 

Varmeisolering reducerer tilførslen af varme 

Varmeisolering er reduktion af varmeoverførsel mellem objekter i termisk kontakt eller indenfor rækkevidde af strålingspåvirkning. Varmeisolering opnås med specielt konstruerede metoder og/eller processer. Varmestrømmen opstår ved kontakt mellem objekter med forskellig temperatur. Varmeisolering består af et område med isat isolering, hvor termisk ledning reduceres eller reflekteres i stedet for at absorbere varmen. Et materiales lave varmeledningsevne svarer til en høj isoleringsevne, hvilket er det vi efterspørger ved istandsættelse af tætte og kvalitets rigtige materialer i bygninger. 

Det afhænger udelukkende af hvilket materiale der skal brandisoleres, da nogle materialer kun har egenskaber til at klare lave temperaturer i korte perioder, da det her vil være endnu vigtigere med en god brandisolering, da det er et område, hvor flammerne virkelig kan få fat og udvikle en intens og opadgående varme.