Medarbejdertrivsel gør forskellen

Hvis du taler med en person, der er glad for sit arbejde, kan du prøve at spørge ham eller hende, hvorfor personen egentligt er så glad for sit job? Gør du det, vil vi næsten garantere, at personen ikke fremhæver sin løn!

Hvorfor? Fordi penge er faktisk slet ikke en motivationsfaktor, når det kommer til vores arbejde. Den velkendte teoretiker Herzberg fremlagde allerede for mange år tilbage sin teori om hygiejne- og motivationsfaktorer. Den gør kort fortalt ud på, at der er en række områder, som SKAL være på plads i et job for at skabe et fundament. Det er områder som løn, titel, personalegoder m.m. Det sjove er dog, at når man taler om motivation og de faktorer, som gør at en person trives og har lyst til at blive i sit job, så er det ikke løn og titel, som er det vigtigste. Faktisk motiverer penge ikke, men opfattes som noget, der skal være på plads for status quo.

Det der derimod motiverer, er arbejdsklimaet, udvikling og gode kollegaer og ledere. At en person stimuleres fagligt og har mulighed for at udvikle sig i et sundt og anerkendende arbejdsklima er derfor meget vigtigere end en god løn og firmabil!

For at skabe god trivsel, er det også vigtigt at lytte til sine ansatte. De skal naturligvis føle sig hørt – og her kommer særligt ledere og mellemleder, der har den daglige kontakt med arbejdsstyrken, ind i billedet.

Ledere er vigtige, fordi de formidler visioner, værdier og står for den daglige anerkendelse og sparring, som er med til at sikre, at de ansatte føler sig hørt og kommer på de rette kurser osv. Derfor giver det god mening at træne mellemlederne: Sæt fokus på medarbejdertrivsel – start her! Resultatet bliver nemlig ofte bedre trivsel over hele linjen – og gladere ansatte er typisk lig med bedre produktion og værdi til virksomheden.