Hvad er reglerne for sikkerhedsbriller?

I nogle brancher og erhverv er der behov for sikkerhedsbriller for sikkert at kunne udføre sit arbejde – og her kommer de samme spørgsmål frem igen og igen: Må man bruge sine egne normale briller som sikkerhedsbriller? Eller skal man selv sørge for at anskaffe sig nogle sikkerhedsbriller? Der er regler på området, som skal overholdes af såvel arbejdsgiver og arbejdstager for at sikre et sikkert arbejdsmiljø. Vi gennemgår her reglerne omkring sikkerhedsbriller.

Som arbejdstager må man ikke bruge egne briller som sikkerhedsbriller. I Danmark har man som medarbejder ret til en arbejdsgiver betalt brille, hvis man har brug for det i forhold til det arbejde, man udfører og ens private briller ikke dækker ens behov. De fleste arbejdsgivere betaler for f.eks. skærmbriller og sikkerhedsbiller/øjenværn med styrke, så medarbejderen kan udføre sit arbejde uden at risikere øjensygdomme eller -skader.

Hvis medarbejderen har brug for sikkerhedsbriller for at kunne udføre sit arbejde, skal arbejdsgiveren bl.a. sørge for, at medarbejderne forsynes med egnede beskyttelsesbriller og at disse også bruges hele arbejdstiden. Arbejdsgiver skal også sørge for, at sikkerhedsbrillerne yder den tilsigtede beskyttelse og ikke medfører unødige gener. Det vil sige, at hvis medarbejderen bruger briller til dagligt, skal der enten være tale om sikkerhedsbriller, der har plads til medarbejderens egne briller indenunder eller sikkerhedsbriller med styrke. Derudover skal arbejdsgiveren også sørge for, at sikkerhedsbrillerne bliver vedligeholdt, rengjort og desinficeret i det nødvendige omfang, inden det bruges.

Det er naturligvis også medarbejderens ansvar at benytte sikkerhedsbrillerne i hele arbejdets varighed og sørge for, at sikkerhedsbrillerne virker efter hensigten. Hvis der skulle forekomme fejl eller mangler ved sikkerhedsbrillerne, så er det medarbejderens ansvar at meddele dette til arbejdsgiveren.

Alle sikkerhedsbriller skal opfylde en række basale krav til bl.a. synsfelt, optisk kvalitet og robusthed – og alt efter behov skal de valgte sikkerhedsbriller også have særlig modstandsdygtighed over for bl.a. dråber og stænk, tildugning, støvpartikler og gasser og meget mere.